Non-stop
Opintojakson nimi Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Opintojakson ajankohta 06.06.2023 - 03.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 01.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Julkiset hankinnat ja kilpailutus

06.06.2023 - 03.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet.
 • Osaat suunnitella hankintoja.
 • Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta.
 • Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset.

Sisältö:

 • Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat.
 • Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka.
 • Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Arvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.
 • Omatahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi materiaalia. Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella. Tentti.
 • 3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

Learnissa oleva materiaali. Yksi seuraavista kirjoista:

 • Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa.
 • Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa.
 • Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Opintojakson lisätiedot

Huomioithan, että Xamkin lehtorit eivät arvioi opintosuorituksia vapaajaksoilla. Kesällä opintosuorituksia ei arvioida 12.6.-6.8.2023 välisenä aikana.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen: Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.