Syksy
Opintojakson nimi Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 11.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Julkiset hankinnat ja kilpailutus

19.09.2022 - 11.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet. Osaat suunnitella hankintoja. Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta. Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset. Sisältö: Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat. Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka. Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oma tahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi edellä olevaa materiaalia. Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella. Tentti. Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Opintojakson tiedot

Moodlessa oleva materiaali. Yksi seuraavista kirjoista: Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa. Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa. Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.