Syksy
Opintojakson nimi Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 11.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Julkiset hankinnat ja kilpailutus

19.09.2022 - 11.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet.
  • Osaat suunnitella hankintoja.
  • Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta.
  • Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset.

Sisältö:

  • Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat.
  • Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka.
  • Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Edeltävyysehdot

Ei edellytä edeltävää osaamista

Arviointikriteerit

Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oma tahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi opiskelumateriaalia.

Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella.

Tentti.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

Learnissa oleva materiaali. Yksi seuraavista kirjoista: Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa. Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa. Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.