Non-stop
Opintojakson nimi Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Opintojakson ajankohta 30.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Julkiset hankinnat ja kilpailutus

30.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet. Osaat suunnitella hankintoja. Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta. Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset. Sisältö: Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat. Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka. Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Oma tahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi edellä olevaa materiaalia. Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella. Tentti. Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Learnissä oleva materiaali. Yksi seuraavista kirjoista: Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa. Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa. Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Opintojakson tiedot

30.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus 30.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 3 kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.