Non-stop
Opintojakson nimi Juoksukoulu (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 24.08.2021 - 21.03.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 19.12.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Juoksukoulu (nonstop-aloitus)

24.08.2021 - 21.03.2022

Opintojakson kuvaus

Juoksukoulu, 5 op -opintojakso on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille, joten et tarvitse aikaisempaa kokemusta tai osaamista asiasta. Opintojaksolla perehdytään erityisesti kestävyysjuoksun perusteisiin harrastajan näkökulmasta. Sinun ei tarvitse olla itse juoksun harrastaja, riittää että olet kiinnostunut asiasta!

Opintojakson oppimistavoitteet:

  • Osaat kestävyysharjoittelun perusteet ja tiedät kestävyysharjoittelun myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon.
  • Osaat juoksun tekniset perusteet ja osaat havainnoida juoksun tyypillisimmät tekniikkavirheet.
  • Ymmärrät lihaskunnon ja lihashuollon merkityksen osana juoksuharrastusta.
  • Tiedät tyypilliset juoksuharrastajan rasitusvammat ja vammojen ennaltaehkäisyn perusteet.
  • Tiedät hyvän juoksukengän valinnan perusteet.

Sisältö:

  • Mistä kestävyysharjoittelun perusteet koostuvat ja miten kestävyysharjoittelu vaikuttaa fyysiseen kuntoon?
  • Mitkä ovat juoksun tekniset perusteet ja miten havainnoit juoksun tyypillisiä tekniikkavirheitä?
  • Miten lihaskunto ja lihashuolto vaikuttavat juoksuharrastukseen?
  • Mitkä ovat tyypillisiä juoksuharrastajan rasitusvammoja ja miten niitä voi ennaltaehkäistä?
  • Mitkä ovat hyvän juoksukengän kriteerit?

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

Hyväksytty-Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson suoritusaika on kolme kuukautta.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla opetusvideoita ja muuta verkkomateriaalia hyödyntäen. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Osaamista vahvistetaan oppimistehtävien ja -testien avulla, jotka on mahdollista tehdä itselle sopivana ajankohta. Kaikki oppimistehtävät ja -testit tulee suorittaa hyväksytysti. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautumistiedot

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain Ammattiliitto Pron jäsenet. Muut kuin Ammattiliitto Pron jäsenet pääsevät ilmoittautumaan maksuttomaan koulutukseen tästä.