Non-stop
Opintojakson nimi Kaivosteollisuus
Opintojakson ajankohta 11.09.2023 - 26.04.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Juha Männistö
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 05.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kaivosteollisuus

11.09.2023 - 26.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija tuntee suomalaisen kaivosteollisuuden erityisesti metalliteollisuuden raaka-aineiden osalta.
  • Opiskelija tuntee malminetsinnän periaatteet ja kaivoksen toiminnan ja laitteiston.

Sisältö:

  • Suomen malmit ja niiden etsintä.
  • Kaivoksien toimintaperiaatteet ja niissä käytettävät koneet ja laitteet.
  • Malmien rikastusmenetelmät.
  • Kaivosalaa koskeva lainsäädäntö.
  • Kaivosten logistiikka ja kaivostyön turvallisuus.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arvosana määräytyy Moodle-kokeiden ja harjoitustyön perusteella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on itsenäistä opiskelua sisältäen osamisen arvioinnin Moodle-kokein sekä lopuksi harjoitustyön tekeminen kaivostyön turvallisuuteen liittyen.

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Syksyllä 2023 ja keväällä 2024 3 x 2 h etäopetusta/-ohjausta.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)