Non-stop
Opintojakson nimi Kaivosteollisuus
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 28.04.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Juha Männistö
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kaivosteollisuus

05.09.2022 - 28.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija tuntee suomalaisen kaivosteollisuuden erityisesti metalliteollisuuden raaka-aineiden osalta.
  • Opiskelija tuntee malminetsinnän periaatteet ja kaivoksen toiminnan ja laitteiston.

Sisältö:

  • Suomen malmit ja niiden etsintä.
  • Kaivoksien toimintaperiaatteet ja niissä käytettävät koneet ja laitteet.
  • Malmien rikastusmenetelmät.
  • Kaivosalaa koskeva lainsäädäntö.
  • Kaivosten logistiikka ja kaivostyön turvallisuus.

Arviointikriteerit

Arvosana määräytyy Moodle-kokeiden ja harjoitustyön perusteella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on itsenäistä opiskelua sisältäen osamisen arvioinnin Moodle-kokein sekä lopuksi harjoitustyön tekeminen kaivostyön turvallisuuteen liittyen.

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Syksyllä 2022 3 x 2 h etäopetusta/-ohjausta.

 

 

Opintojakson tiedot

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)