Kesä
Opintojakson nimi Kansalainen digipalveluiden virrassa
Opintojakson ajankohta 01.05.2021 - 31.08.2021
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Annamaija Id-Korhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2021 - 30.05.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kansalainen digipalveluiden virrassa

01.05.2021 - 31.08.2021

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

  • Kuvata miten kansalainen pääsee digitaalisiin asiointipalveluihin
  • Ohjata kansalaista käyttämään häntä koskevaa tietoa digitaalisissa asiointipalveluissa
  • Ohjata kansalaista luotettavan tiedon lähteille ja käyttämään digitaaliseen muotoon tuotettua ohjausmateriaalia

Sisältö:

  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitaalinen tarjonta ja sen hyödyntäminen kansalaisen näkökulmasta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC toteutus eli itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi. Kurssi suoritetaan Digicampus Moodlessa 1.5. – 31.8.2021.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle hyväksytään kaikki ilmoittautuneet. Saat ohjeet kurssin suorittamiseksi muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisesta.