Non-stop
Opintojakson nimi Kansalainen digipalveluiden virrassa MOOC
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 12.06.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Maisa Alajuuma
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.09.2022 - 01.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kansalainen digipalveluiden virrassa MOOC

05.09.2022 - 12.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tämän osion opiskeltuasi:

  • Tiedät miten kansalainen pääsee digitaalisiin asiointipalveluihin
  • Osaat ohjata kansalaista käyttämään häntä koskevaa tietoa digitaalisissa asiointipalveluissa
  • Osaat ohjata kansalaista luotettavan tiedon lähteille ja käyttämään digitaaliseen muotoon tuotettua ohjausmateriaalia.

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää, että avaat asiakastapausvideon tai PowerPointin, tutustut materiaaliin, pelaat muistipelin (ei palautetta tai arviointia), teet arvioitavan tentin sekä annat palautetteen opintojaksosta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojakso tulee suorittaa 12.6.2023 mennessä.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat linkin aloitusohjeisiin ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Aloita opiskelu perehtymällä oppimateriaaleissa olevaan asiakastapaukseen Teemu (video tai PowerPoint). Perehdy oppimateriaaleihin ja pohdi ratkaisuja Teemun haasteisiin materiaalin perusteella. Tee itsellesi mind map, jossa haet verkosta Teemun tarvitsemia palveluita oman kuntasi alueelta. Pelaa muistipeli, jonka avulla testaat ja harjaannutat osaamistasi. Pelin voit tehdä usean kerran. Peli ei ole arvioitava, mutta hyväksytty suoritus edellyttää, että olet sitä pelannut. Lopuksi voit siirtyä suorittamaan Testaa tietosi osiossa olevan arvioitavan tentin