Non-stop
Opintojakson nimi Kansantalous
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 30.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Salopelto Timo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.03.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kansantalous

19.09.2022 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Me jokainen tarvitsemme kansantaloudellista tietoa. Kansantalouden toiminta vaikuttaa meidän oman taloutemme lisäksi myös työnantajiemme ja eri toimialojen toimintaan. Kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Teoria pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla kansantalouden ajankohtaisia tapahtumia luotettavista julkaisuista. Kurssi etenee enimmäkseen Lindholmin ja Kettusen oppikirjojen mukaisesti.

Keskeinen sisältö

  • kansantaloustieteen peruskäsitteet
  • joustot
  • kansantalouden tilinpidon perusteet
  • talouskasvu
  • suhdannevaihtelut
  • rahatalous
  • kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino sekä keinot niiden saavuttamiseksi

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkossa, nauhoitetut luennot, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti.