Kesä
Opintojakson nimi Kansantalous
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 18.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Salopelto Timo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kansantalous

01.06.2023 - 18.08.2023

Opintojakson kuvaus

Kansantaloudellista tietoa tarvitsee jokainen. Kansantalouden kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Sen lisäksi kansantaloustieteen teorian opit pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla alan ajankohtaista uutisointia ja tutustumalla ajankohtaisiin alan julkaisuihin. Kurssi etenee pääpiirteissään Lindholmin ja Kettusen oppikirjan Kansantalous jaksotuksen mukaisesti.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet.
  • ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa.
  • osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille.
  • osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa ja osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

 

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle täytyy kirjautua 9.6.2023 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.