Kevät
Opintojakson nimi Kasviproteiinivalmisteet tutuksi
Opintojakson ajankohta 03.05.2021 - 31.07.2021
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Eliisa Ylinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 14.04.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Kasviproteiinivalmisteet tutuksi

03.05.2021 - 31.07.2021

Opintojakson kuvaus

Opiskelija tutustuu erilaisiin kasviproteiinivalmisteisiin ja osaa kertoa mistä ja miten valmisteet on valmistettu. Opiskelija osaa arvioida valmisteiden ympäristövaikutukset verrattuna muihin proteiinilähteisiin. Opiskelija osaa korvata lihan tai kalan näillä valmisteilla ja osaa valmistaa erilaisia ruokia valmisteita käyttäen.

Edeltävyysehdot

Opintojakso ensisijaisesti ravitsemisalan opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkokurssi. Luento, kirjallisia ja käytännön tehtäviä itsenäisesti.

Opintojakson tiedot

Opintojakso ensisijaisesti ravitsemisalan opiskelijoille. Opintojaksolla valmistetaan ruokia kasviproteiinivalmisteista. Ruokien valmistukseen tarvittavat raaka-aineet hankitaan omakustanteisesti.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolla edetään tehtävä kerrallaan, edellinen tehtävä täytyy olla suoritettuna että seuraava avautuu. Opintojakson raaka-ainekulut omakustanteisesti.