Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Kaupallistaminen liiketoiminnassa
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma

Kaupallistaminen liiketoiminnassa

16.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä. Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä. Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla. Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat Sisältö: Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi? Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita? Mitä on brändäys? Mitä on kaupallinen kommunikointi? Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys? Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Edeltävyysehdot

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

1-5 Opiskelija osaa -käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä. -etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä. -hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia. -toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa. -käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita. -toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti. -perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti. Palautettavat raportit ja tentti.

Opintojakso tulee suorittaa 3 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta. Voit edetä opintojaksolla omaan tahtiin annetun 3 kk aikarajan sisällä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

– Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, 2015 Edita, luvut 2 – 5 – Jormakka ym.: Laskentatoimi, 2015 Edita, luvut 7 ja 9 – Learn-alustalla olevat videoluennot, linkit, artikkelit ym.

Opintojakson tiedot

16.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 16.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.