Kesä
Opintojakson nimi Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anna Rauha
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on, että osallistujat tuntevat käsiteltävien elinjärjestelmien osalta tärkeimmät anatomiset rakenteet ja ymmärtävät tavallisimpien toimintahäiriöiden tai sairauksien vaikutuksen ihmisen koko elimistön toimintaan. Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ymmärrystä ihmiselimistön toiminnasta käytännön hoitotyön näkökulmaa hyödyntäen.

Kurssin aikana käydään läpi seuraavat elinjärjestelmät:

  • Verenkiertoelimistö
  • Hengityselimistö
  • Ruuansulatuselimistö
  • Virtsaneritysjärjestelmä

Arviointikriteerit

  • Arviointi perustuu oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyyn suorittamiseen.
  • Hyväksytty: Pistemäärä oppimistehtävistä ja lopputentistä on 50% tai enemmän.
  • Hylätty: Pistemäärä oppimistehtävistä ja lopputentistä on alle 50%.
  • Arviointi tapahtuu kuukauden viimeisenä perjantaina tai kurssin viimeisenä päivänä (31.8.2023)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi alkaa 1.5.2023. Kurssiin ei sisälly yhteisiä virtuaalitapaamisia, vaan opiskelijat voivat edetä Moodlesta löytyvän ohjeistuksen mukaan asiakokonaisuudesta toiseen. Kurssi suoritetaan itsenäisesti tekemällä oppimistehtävät ja loppukoe.

Opintojakson tiedot

Kurssin suorittamiseen tarvitaan tietokone.

Opintojakson lisätiedot

Kurssin opettaja on tavoitettavissa kurssin ajan Moodlen keskustelualueen kautta. Kesän vapaajakson aikana 13.6.-7.8.2023 yhteydenotoissa voi olla viivettä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).