Non-stop
Opintojakson nimi Käytännön henkilöstöjohtaminen – case study -kurssi (NonStop)
Opintojakson ajankohta 04.10.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Hr-erityisasiantuntija Mika Varjonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.09.2022 - 27.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Käytännön henkilöstöjohtaminen – case study -kurssi (NonStop)

04.10.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson opettaa Turun ammattikorkeakoulun Hr-erityisasiantuntija Mika Varjonen, mika.varjonen@turkuamk.fi

Käytännön henkilöstöjohtamisen kurssi (5 op) toteutetaan online-toteutuksena. Opintojakson suorittamiseen sisältyy seuraavat etäyhteydellä toteutettavat kontaktiopetuskerrat:

  • Johdatus työsuhdeasioihin (4.10.2022 klo 16-17.30)
  • Tiiminvetäjien/projektipäälliköiden oikeudellinen asema (11.10 klo 17-18.30)
  • Esihenkilöiden työsuhdeasiat: työsuhteen juridinen elinkaari ( 25.10 klo 16-18.30, 8.11 klo 16-18.30 ja 22.11. klo 16-18).

 

Opinnot toteutetaan ns. case study -mallilla, jossa tapauksia lähestytään kertomuksen tai kuvauksen kautta ja niiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä sekä opitaan menettelyä. Opittua asiaa sovelletaan käytäntöön, jossa käytäntöä edustaa kuvatut tapahtumat. Osana kokonaisuutta opiskelija tuottaa opitun pohjalta reflektoivan tekstin oman työuransa kokemuksilla. Lisäksi opintojen yhteydessä toteutetaan opintopiirit samantyyppisillä taustoilla olevien osalta.

Opintojaksolla sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa eli opitaan ongelmalähtöisesti tekemällä ja soveltamalla. Ryhmät saavat vastattavakseen erilaisia työsuhteen elinkaaren mukaisia tilanteita – esim. työhönotto, ongelmatilanteet, erilaiset menettelyt ja keskeiset työoikeudelliset periaatteet ja ne avataan online-opetuksen casien purkutilaisuuksissa opettajan johdolla.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

  • H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson suorittaminen vaatii keskimäärin 135 tuntia työtä.

Työmäärä jakaantuu seuraavasti:

  • Online-opetus: 10 h
  • Case-studyt: 70 h
  • Opintopiiri: 20 h
  • Reflektiivinen oppimispäiväkirja: 35 h.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

  • Kirjat, caset, purkutilaisuuksien materiaalit

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolla on kiintiö: 15 opiskelijaa

 

Opintojaksolle voi osallistua vain avoimen AMK:n kautta.

Opintojakso kuuluu avoimen AMK:n tarjontaan. Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n nonstop-verkkokursseista peritään avoimen AMK:n opintomaksu myös CampusOnlinen kautta ilmoittautuvilta muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoilta. Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinnoista peritään opintomaksua 15 € per opintopiste.

Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat eivät ilmoittaudu kurssille CampusOnlinen kautta, vaan Pepissä.

 

Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.