Kevät
Opintojakson nimi Käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden muotoilu YAMK
Opintojakson ajankohta 23.01.2023 - 17.04.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Minna Mukka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 09.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden muotoilu YAMK

23.01.2023 - 17.04.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:   Opiskelija

  • osaa käyttää palvelumuotoilun käsitteitä ja tietopohjaa
  • osaa valita tarkoituksen mukaiset palvelumuotoilun menetelmät ja soveltaa niitä kuntoutus- ja liikuntapalveluiden kehittämiseen
  • osaa arvioida palvelumuotoiluprosessin tuloksia ja vaikutuksia

Sisältö:

Opintojaksolla perehdyt seuraaviin teemoihin:

  • käyttäjälähtöinen palvelumuotoiluprosessi
  • palvelumuotoilun menetelmät ja niiden soveltaminen kuntoutuksen ja liikunnan toimintaympäristöihin
  • palvelumuotoiluprosessin arviointi

Arviointikriteerit

Numeroarvio 1-5. Tarkemmat kriteerit löytyvät toteutussuunnitelmasta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkotapaamisissa läsnäolovelvoite. Opetus sisältää luentoja ja yhteistyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentely aihepiiriin liittyvän kehittämistehtävän parissa. Lähiopetus tapahtuu ZOOMissa ja tähän linkki kurssin Moodle-sivuilla.

Kurssin aikana valitset kehittämiskohteen kuntoutuksen ja liikunnan teemaan liittyen, jonka pyrit ratkaisemaan palvelumuoitoilun menetelmiä hyödyntäen. Aihe tulee olla perusteltu ajantasaiseen tietoon, tutkimukseen ja alan kehitystarpeisiin pohjautuen.

Kurssi alkaa alkutentillä, joka avautuu opintojakson Moodle-sivuille 23.1.2023 klo 8 ja sulkeutuu 29.1 klo 23.59. Voit tehdä alkutentin haluamanasi ajankohtana kyseisenä ajankohtana.

Katso tarkempi aikataulu toteutussuunnitelmasta.

Opintojakson lisätiedot

Kurssille hyväksytään 150 opiskelijaa. Kurssi soveltuu sosiaali,- terveys- tai liikunta-alan YAMK opiskelijoille.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.