Non-stop
Opintojakson nimi Kehittyvä ammattilainen
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 07.05.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Minna Ulmala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kehittyvä ammattilainen

09.01.2023 - 07.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • ymmärtää ja tunnistaa tulevaisuuden työelämätaitoja
  • suunnitella omien työelämätaitojen kehittämistä
  • analysoida omaa unelmatyötään ja eritellä siinä tarvittavia osaamisia

Sisältö: Teemat:

  1.  Johdanto – katsaus työelämässä tapahtuneisiin ja digitalisaation kiihdyttämiin muutoksiin
  2. Ammatillinen kehittyminen – omat lähtökohdat saavuttaa tyytyväisyys työssä – tulevaisuuden työelämän ammatilliset taidot – oman kehittymisen suunnittelu
  3. Meta-taidot – metataitoihin perehtyminen – omien metataitojen tunnistaminen ja kehittäminen
  4. Yrittäjämäinen ajattelu- ja työtapa – yrittäjämäiseen ajattelu- ja työtapaan tutustuminen – oman yrittäjyysosaamisen tunnistaminen
  5. Unelmatyö – oman unelmatyön ja siinä tarvittavien osaamisten pohdinta – omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittymiskohteiden valitseminen

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla ei ole pakollisia aikataulutettuja verkkotapaamisia eikä -luentoja. Opintojakso alkaa ma 09.01.2023. Opintojaksolla on viisi teemaa. Suositeltavaa on opiskella yksi teema aina yhden viikon aikana ja suorittaa kurssi loppuun kuuden viikon aikana.  Opettaja tarkistaa tehtävät aina viiden viikon jakson jälkeen: viikolla 7, 13 ja 19. Opintojakson suorittamisesta on mahdollisuus kysyä to 12.1.2023 klo 16.00-17.00 verkkotapaamisessa Zoomissa. Opintojakso päättyy ja Moodle-kurssi sulkeutuu su 7.5.2023 klo 22.00.

 

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso soveltuu täydentävään osaamiseen kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

 

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Tärkeää! Ilmoittautumisen jälkeen saat automaattisen hyväksymisviestin ja viesti sisältää aloitusohjeet opintojaksolle. Säilytä viesti ja voit aloittaa opintojakson suorittamisen, kun kurssi alkaa tammikuussa 9.1.2023. Ilmoittautuminen on mahdollista 31.3.2023 asti. Kurssi on aloitettava viimeistään 3.4.2023. Moodlesta löydät tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamiseen.