Non-stop
Opintojakson nimi Kehittyvä ammattilainen
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 28.04.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Minna Ulmala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 24.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kehittyvä ammattilainen

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

 • ymmärtää ja tunnistaa tulevaisuuden työelämätaitoja
 • suunnitella omien työelämätaitojen kehittämistä
 • analysoida omaa unelmatyötään ja eritellä siinä tarvittavia osaamisia

Sisältö: Teemat:

 1.  Johdanto – katsaus työelämässä tapahtuneisiin ja digitalisaation kiihdyttämiin muutoksiin
 2. Ammatillinen kehittyminen – omat lähtökohdat saavuttaa tyytyväisyys työssä – tulevaisuuden työelämän ammatilliset taidot – oman kehittymisen suunnittelu
 3. Meta-taidot – metataitoihin perehtyminen – omien metataitojen tunnistaminen ja kehittäminen
 4. Yrittäjämäinen ajattelu- ja työtapa – yrittäjämäiseen ajattelu- ja työtapaan tutustuminen – oman yrittäjyysosaamisen tunnistaminen
 5. Unelmatyö – oman unelmatyön ja siinä tarvittavien osaamisten pohdinta – omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittymiskohteiden valitseminen

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojaksolla ei ole pakollisia aikataulutettuja verkkotapaamisia eikä -luentoja.
 • Opintojakso alkaa ma 08.01.2024.
 • Opintojaksolla on viisi teemaa. Suositeltavaa on opiskella yksi teema aina yhden viikon aikana. Opettaja tarkistaa tehtävät aina viiden viikon jakson jälkeen: viikolla 7, 12 ja 18. Jos silloin opiskelijalla on kaikki pakolliset harjoitukset ja tehtävät suoritettu hyväksytysti, niin hän saa suoritusmerkinnän.
 • Opintojakson suorittamisesta on mahdollisuus kysyä ke 10.1.2024 klo 16.00-17.00 verkkotapaamisessa Zoomissa.
 • Opintojaksolla opiskelu pitää aloittaa viimeistään ma 25.3.2024 .
 • Opintojakso päättyy ja Moodle-kurssi sulkeutuu su.28.4.2024 klo 21.00.

 

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso soveltuu täydentävään osaamiseen kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

 

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Tärkeää! Ilmoittautumisen jälkeen saat automaattisen hyväksymisviestin ja viesti sisältää aloitusohjeet opintojaksolle. Säilytä viesti ja voit aloittaa opintojakson suorittamisen, kun kurssi alkaa tammikuussa 8.1.2024. Ilmoittautuminen on mahdollista 24.3.2024 asti. Kurssi on aloitettava viimeistään 25.3.2024 . Moodlesta löydät tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamiseen.

*****

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 75 €.