Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Kehity 3D-tulostusosaajaksi (nonstop) (Ammattiliitto Pro)
Opintojakson ajankohta 07.01.2021 - 16.05.2021
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Antti Henell
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 30.04.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma

Kehity 3D-tulostusosaajaksi (nonstop) (Ammattiliitto Pro)

07.01.2021 - 16.05.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija hallitsee mallintamisen. Pystyy mallintamaan Solid-malleja sekä ymmärtää 3D-tulostuksen mahdollisuudet.

EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen periaatteet ja mahdollisuudet valmistusmenetelmänä. Opiskelija pystyy mallintamaan ja tulostamaan haluamiaan kappaleita. Mallinnustehtävät perustuvat DFAM-menetelmään eli niissä painotetaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksia.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelija pystyy havainnollistamaan mallintamansa tuotteen 3D-tulostimen avulla.

Sisältö:

3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Raportti eri tulostusmahdollisuuksista.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan kokonaan etänä kirjallisen materiaalin ja videoiden avulla. Edellyttää oman tietokoneen käyttömahdollisuutta. Tulosteet tehdään JAMKin laitteistolla.