Kesä
Opintojakson nimi Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Heiskanen Sanna
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakso tarjoaa perusteet, käsitteet sekä toimintamalleja kehitysvammaisen henkilön kohtaamiseen, ohjaamiseen ja tukemiseen terveydenhuollon palveluverkostoissa.

Keskeinen sisältö

  • Kehitysvammaisuus käsitteenä
  • Kehitysvammainen henkilö ja terveys
  • Kehitysvammaisen henkilön palveluverkosto ja sitä ohjaava lainsäädäntö
  • Kehitysvammaisen henkilön kohtaamisen ja ohjaamisen apuvälineitä

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointikriteerien mukaisesti kirjoitettu oppimispäiväkirja

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja se edellyttää itsenäistä opiskelua ja verkkotehtävien tekemistä. Kurssin aikana kirjoitetaan oppimispäiväkirja, joka arvioidaan kriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.