Kevät
Opintojakson nimi Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus hoitotyössä
Opintojakson ajankohta 22.02.2021 - 07.05.2021
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kaisa Mikkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 14.02.2021
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus hoitotyössä

22.02.2021 - 07.05.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • opiskelija tunnistaa kehitysvammaisuuteen ja kehityshäiriöiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä
  • opiskelija tiedostaa kehitysvammaisten henkilöiden ohjaukseen, kuntoutukseen, oppimiseen, kasvatukseen ja hoitotyöhön liittyviä erityispiirteitä ja niihin liittyviä eettisiä haasteita
  • opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva kehitysvammaisten toiminta- ja palveluyksiköiden tuottamista palveluista eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheille

Sisältö:

  • Kuka on kehitysvammainen? Perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi: missä-kenessä vika vai onko se kenenkään syy, jos lapsi syntyy kehitysvammaisena?
  • Onko kehitysvammaisen lapsen syntymä sattumaa vai seurausta jostakin? Voidaanko sitä mitenkään ehkäistä ja onko sitä tarpeellista ehkäistä?
  • Kehitysvammainen ja hänen perheensä: Selviytyminen moniammatillisessa yhteistyön viidakossa…apua, tukea, ohjausta, hoitoa, kuntoutusta…milloin, mistä, missä ja keneltä? Kuka tuottaa palveluja kehitysvammaiselle ja hänen perheelleen ja millaista palvelua on saatavissa?
  • Miten tulla ymmärretyksi ja kuulluksi? Selkokieli, symbolit, AAC-menetelmät…haasteita vuorovaikutukseen vai voiko olla vain hiljaa?
  • Onko kehitysvammainen sairas vai terve? Vaikuttaako kehitysvammaisuus terveyteen ja hyvinvointiin?
  • Tuoko kehitysvammaisuus haasteita kehitysvammaiselle itselleen mielenterveyden, käyttäytymisen, seksuaaliterveyden, ravitsemuksen, liikkumisen jne. näkökulmasta vai tuovatko erilaiset haasteet rikkautta kehitysvammaisten kohtaamiseen ja hoitotyöhön?

Edeltävyysehdot

Opiskelet sosiaali- tai terveysalan tutkintoa

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä opintojakson aukiolon aikana (22.2. – 7.5.2021 välisenä aikana). Opintojakso on 5 opintopisteen kokonaisuus, josta 1 opintopiste suoritetaan toiminnallisena työskentelynä kehitysvammaisen kanssa. Opintojakson sisällä on ajastettuja oppimistehtäviä ja testejä. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytysti suoritetut testit, työskentelyn kehitysvammaisen kanssa ja hyväksytysti tehdyn oppimispäiväkirjan, jossa opiskelija osoittaa valmiutensa itsenäiseen ajatteluun, tiedon analysointiin ja integrointiin.