Kevät
Opintojakson nimi Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Opintojakson ajankohta 13.02.2023 - 24.04.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maarit Leinonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.02.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

13.02.2023 - 24.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuasi:

  • Tiedät mistä kehitysvammaisuus johtuu
  • Osaat selittää, mitä kehitysvammaisuus on
  • Ymmärrät, millaisissa tilanteissa ja millaisia eettisiä kysymyksiä voi nousta esille kehitysvammaisten ja hänen perheensä kohtaamisessa erilaisissa toimintaympäristöissä
  • Osaat perustella omaa toimintaasi kehitysvammaisen ja hänen perheensä / ohjaajiensa kanssa sinun oman ammattieettisten toimintaohjeiden perusteella
  • Tiedät millaisia kommunikaatio-, hoito-, kuntoutus- ja tukitoimenpiteitä voidaan käyttää kehitysvammaisen ihmisen arkielämässä
  • Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tuottamien palveluiden merkityksen eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen osana kehitysvammaisten hoito- ja palveluketjua

Edeltävyysehdot

Opiskelet sosiaali- tai terveysalan tutkintoa

Arviointikriteerit

Hyväksytty / täydennettävä / hylätty

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.