Kesä
Opintojakson nimi Kesäpeliopinnot
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 20 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sanni Mustonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Kesäpeliopinnot

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoite:’

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa:

 • osaa rakentaa toimivan pelitoteutuksen käyttäen pelimoottoria,
 • toimia jäseneneä pelitiimissä,
 • kykenee toteuttamaan useita erilaisia pelimekaniikkoja ja assetteja peliin, sekä
 • suunnitella ideansa pohjalta oman pelitoteutuksen.

Sisältö:

Opintojaksolla käydään mm. seuraavia asioita:

 • Unreal Enginen perusteet, Editor, Blueprint, UI, Art Pipeline, Level, TerrainEditor, Sequencer, Fysiikka, Äänet, Behaviourtree
 • Blender – 3D Mallinnus, UV Map, Rigaus, Teksturointi, Animointi
 • SunstancePainter
 • Pelisuunnittelu
 • Konseptitaide
 • Peliäänet
 • Pelituotanto
 • Tiimityö ja työkalut

Opetus tapahtuu etäryhmissä, hyödyntäen mm. ennalta valmisteltua videomateriaalia, työpajoja ja luentoja. Opiskelijoille tarjotaan ryhmätyötilat Rovaniemen Kampuksella. Kesäpelien opettajatiimi on tukemassa ja ohjaamassa koko kesän ajan opiskelijoita kesäpeliprojekteissa. Tukea ja opetusta on saatavilla sekä etänä että Rovaniemen kampuksella paikan päällä. Opiskelijoista muodostetaan opintojen alussa monialaiset pelinkehitystiimit, jotka suunnittelevat ja toteuttavat peliprojektin. Tiimit toimivat yhdessä koko kesän.

 

Edeltävyysehdot

Kesäpeliopintoihin valittavissa etusijalla ovat 1. ja 2. kertaa kurssille osallistuvat.

 

Arviointikriteerit

H – 5

Opintojakson arviointi perustuu peliprojektin aikaiseen prosessiin, toteutukseen, laatuun, tiimityöhön, aktiivisuuteen ja revieweissä osoitettuun osaamisen.

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Arviointi koostuu tiimiarvioinnista, itsearvionnista ja opintojakson toteutukseen osallistuvien ohjaajien arvioista koskien opiskelijan palauttamia töitä opintojakson aikana. Työtä mitataan versiohallintajärjestelmään palautettujen toteutusosuuksien pohjalta.

Yksilöllisesti arvioidaan assettien, koodin, artin, dokumentaation, tai muun tuotetun materiaalinlaatua ja määrää sekä niiden suhdetta lopputulokseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 

 

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi