Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Kestävä ekologia
Opintojakson ajankohta 25.01.2023 - 05.04.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 06.01.2023

Kestävä ekologia

25.01.2023 - 05.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin.

Luonto ja luonnonvarat Ihminen ja ympäristö Ympäristö ja kuormitus

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty /hylätty

Opintojakson tiedot

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opintojakson lisätiedot

Huomioitavaa, että kyseessä päivitetty versio samansisältöisestä EkoPro -opintojaksosta (3 op).

Mikäli olet suorittanut EkoPro- opintojakson, älä ilmoittautudu Kestävä ekologia- opintojaksolle.