Kevät
Opintojakson nimi Kestävä ruokajärjestelmä
Opintojakson ajankohta 10.05.2021 - 16.08.2021
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Jarmo Alarinta, Margit Närvä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 14.04.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Kestävä ruokajärjestelmä

10.05.2021 - 16.08.2021

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ruokahävikkiin ruokaketjun eri vaiheissa niin Suomessa kuin globaalisti, ruokatuotteessa käytettäviin pakkauksiin sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin. Opiskelija oppii näkemään globaalin ruokajärjestelmän kokonaisuutta ja arvioimaan sen kestävyyttä elinkaarianalyysillä.

Opiskelija saa valmiuksia ongelmaratkaisuun.

Sisältö

  • Globaali ruokajärjestelmä
  • Elinkaarianalyysi
  • Ruokahävikin määritelmä
  • Ruokahävikin syntymisen syyt ja vähentämiskeinot Suomessa ja globaalisti
  • Ruokatuotteiden pakkaukset ja niiden ympäristövaikutukset
  • Elintarviketeollisuuden sivuvirrat

Edeltävyysehdot

Ei edeltäviä opintoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija suorittaa Moodle-tentit hyväksytysti ja palauttaa opintojakson harjoitustehtävät sovitussa aikataulussa. Opiskelija ymmärtää ruokahävikin syntymisen taustatekijöitä ruokaketjun eri vaiheissa niin Suomessa kuin globaalisti. Opiskelija osaa analysoida ruokatuotteessa käytettävien pakkauksia kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää globaalin ruokajärjestelmän kokonaisuutta ja osaa arvioida sen kestävyyttä elinkaarianalyysillä. Opiskelija tunnistaa elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opetus. Itsenäinen perehtyminen opintomateriaaliin ja vastaaminen verkkotehtäviin. Ruoka- ja pakkaushävikin seurantatehtävä. Vapaaehtoiset verkkotapaamiset.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla tarvitaan keittiövaaka.