Non-stop
Opintojakson nimi Kestävä ruokajärjestelmä
Opintojakson ajankohta 15.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Jarmo Alarinta, Margit Närvä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2022 - 30.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kestävä ruokajärjestelmä

15.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ruokahävikkiin ruokaketjun eri vaiheissa niin Suomessa kuin globaalisti, ruokatuotteessa käytettäviin pakkauksiin sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin. Opiskelija oppii näkemään globaalin ruokajärjestelmän kokonaisuutta ja arvioimaan sen kestävyyttä elinkaarianalyysillä.

Opiskelija saa valmiuksia ongelmaratkaisuun.

Sisältö

  • Globaali ruokajärjestelmä
  • Elinkaarianalyysi
  • Ruokahävikin määritelmä
  • Ruokahävikin syntymisen syyt ja vähentämiskeinot Suomessa ja globaalisti
  • Ruokatuotteiden pakkaukset ja niiden ympäristövaikutukset
  • Elintarviketeollisuuden sivuvirrat

Edeltävyysehdot

Ei edeltäviä opintoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Non-stop -toteutus. Itsenäinen perehtyminen opintomateriaaliin ja vastaaminen verkkotehtäviin. Ruoka- ja pakkaushävikin seurantatehtävä.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla tarvitaan keittiövaaka.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.