Syksy
Opintojakson nimi Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Sampo Saari
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 12.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija ymmärtää ekosysteemien ja ilmastosysteemin toiminnan periaatteet ja ekosysteemien toiminnan merkityksen kestävän kehityksen perustana sekä osaa vertailla erilaisten ympäristön tilan seurantaan käytettävien menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tilanteissa.

Kurssilla perehdytään maa- ja vesiekosysteemien toimintaan, ympäristön tilan seurannan menetelmiin, luonnonvarojen kestävän käytön ja monimuotoisuuden kysymyksiin sekä ilmastosysteemin perusteisiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itseopiskelukurssi. Kurssin suorittaminen ei edellytä läsnäoloa luennoilla, vaan kaikki tämän kurssin luentomateriaali löytyy sähköisenä Moodle-alustalta. Kurssilla järjestetään aloituswebinaari. Aloituswebinaarissa käydään läpi kurssin toimintatavat, sisältö, kurssitehtävät ja niiden ohjeistukset. Lisäksi tutustumme kestävän kehityksen historiaan, termeihin ja tavoitteisiin. Aloituswebinaari taltioidaan.