Kevät
Opintojakson nimi Kestävän kehityksen osaaja
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 03.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 30 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Useita opettajia, opintokokonaisuus toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhteistyönä.
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 11.12.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kestävän kehityksen osaaja

16.01.2023 - 03.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opetushallituksen (2019) tekemän selvityksen mukaan kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus on tärkein osaaminen tulevaisuudessa. Varmista itsellesi tämä osaaminen opiskelemalla kestävän kehityksen osaajaksi. Sinä olet  suunnannäyttäjä ja muutoksen tekijä.

Ilmastonmuutos, kiertotalous ja biodiversiteetin häviäminen ovat globaaleja megatrendejä, jotka vaikuttavat jokaisen ihmisen tulevaisuuteen. Yhteiskunnan tulee pyrkiä yhä kestävämpiin ja vastuullisempiin tekoihin, huomioiden sosiaalinen kestävyys, talouden kehityssuunnat ja luonnonvarojen rajallisuus. 

Koulutuksen suorittanut opiskelija osaa hyödyntää kestävän kehityksen osaamista työelämässä,  tunnistaa kestävän kehityksen käsitteet ja osaa tunnistaa kestävyyden ilmiöitä jokapäiväisessä elämässä.

Kestävän kehityksen osaaja -koulutus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Kestävä kehitys, laajuus 2 op (HAMK)
  • Kestävän kehityksen projekti, laajuus 3 op (HAMK)
  • Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys, laajuus 10 op (HAMK)
  • Ekologisen ulottuvuuden haasteet ja työkalut, laajuus 5 op (Xamk)
  • Ekologisen kestävyyden mittaaminen, laajuus 5 op (Xamk)
  • Taloudellinen kestävyys ja kiertotalous, laajuus 5 op (Xamk)

HUOM! Sisällöt luettavissa tarkemmin ilmoittautumissivun yhteydessä olevasta esittelystä!

Edeltävyysehdot

Kohderyhmä: Kestävän kehityksen osaaja -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat uutta tietoa kestävän kehityksen periaatteista ja tavoitteista. Koulutus antaa osallistujille työkaluja siihen, miten näitä voi edistää omissa työtehtävissään ja arjessaan.

Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.

Arviointikriteerit

Arviointeja tehdään kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä maanantaina.

Opintojaksojen arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty, paitsi Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys, joka arvioidaan asteikolla 1-5 .

Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Koulutuksen toteutus Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Kaikki opintojaksot aukeavat verkko-oppimisympäristössä 16.1.2023 ja opiskelija etenee niillä omaan tahtiinsa.

Työmäärä Yksi opintopiste tarkoittaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää.

Opiskelumateriaali: Opettajat määrittävät materiaalin, useimmat löytyvät e-kirjoina tai opettajan valmiiksi kokoamana materiaalina.

Opintojakson lisätiedot

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason tutkinnot Xamkissa

Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnaiset opinnot

Hinta: 360 €, laskutus kahdessa erässä (á 180 €) aina lukukausien alussa, eli tammi-helmikuussa sekä syys-elokuussa. Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia.

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

  • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
  • Osaajakoulutuksen opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
  • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.