Syksy
Opintojakson nimi Kesytä kasvikset! Vegaania ja kasvisruokaa
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 13.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kesytä kasvikset! Vegaania ja kasvisruokaa

01.09.2022 - 13.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojaksolla opiskellaan eri ikä- ja kohderyhmille sopivan vegaani- ja kasvisruuan suunnittelua ja toteuttamista ravitsemussuositusten ja tutkitun tiedon avulla. Opit arvioimaan ja laskemaan ravintosisältöä ja tekemään tarvittavia muutoksia ravitsemuksellisesti täysipainoisen kasviruokavalion toteuttamiseksi. Lisäksi perehdytään erilaisiin kasviproteiininlähteisin ja muihin kasviruokavalioon sopiviin elintarvikkeisiin, niiden valintaan ja käyttöön eri tilanteissa myös ilmastovaikutusten näkökulmasta.

Sisältö:

 • Eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuositukset ja kasvisruoka.
 • Täysipainoisen kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
 • Proteiininlähteet kasvisruokavalioissa.
 • Oppimista syventävä case-tehtävä.

Arviointikriteerit

Arviointi:

 • Opintojaksolla on arvioitavia oppimistehtäviä ja verkkotentti.
 • Opintojakson arvosana muodostuu vaadittujen tehtävien hyväksytystä suorittamisesta
 • Opintojaksolla käytetään vertais- ja asiantuntijapalautetta.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

4 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 108 tunnin työmäärää.

 • Tehtävien suorittamiseen on suositusaikataulu, opinnoissa voi edetä omaan tahtiin.
 • Opiskelu on pääosin itsenäistä työskentelyä, halutessaan osan tehtävistä voi tehdä pari- tai pienryhmätyönä.
 • Aikaan sidottuja luentoja ei järjestetä, luennot ovat tallenteina opintojaksoalustalla.
 • Opiskelun ohjausta on saatavilla.
 • Opintojaksolla on tehtäviä, joita voi kytkeä omaan työpaikkaan tai henkilökohtaiseen elämään.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali: 

Materiaali on pääosin Learnin alustalla sähköisinä linkkeinä, tallennettuina verkkoluentoina, e-kirjoina ja artikkeleina. Opiskelussa käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumistiedot

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.