Syksy
Opintojakson nimi Ketterä järjestelmäkehitys
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 18.11.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kimmo Hedemäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ketterä järjestelmäkehitys

12.09.2022 - 18.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa ketteriä menetelmiä ohjelmistokehityksessä. Opiskelija ymmärtää ketterän järjestelmäkehityksen erityispiirteet ja osaa hyödyntää siihen soveltuvia työkaluja.

Sisältö:

  • Ketterät menetelmät ja prosessit
  • Ketterät järjestelmäkehitystyökalut
  • Työkalujen soveltaminen käytännössä järjestelmäkehityksessä ja prototypoinnissa
  • Testausmenetelmät

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksoon sisältyy teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia. Oppiminen tapahtuu oppimistehtävien kautta, jossa teoriaa sovelletaan käytäntöön. Ohjaus Teamsin kautta Itsenäinen opiskelu

Opetus tapahtuu verkko-opetuksena Zoom:a hyödyntäen. 12.09.2022 – 18.11.2022

Loppukoe Moodlessa viikolla 46/2022. Uusintakokeet sovitaan tapauskohtaisesti.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi