Kesä
Opintojakson nimi Key to Entrepreneurship and Innovations
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Kauppinen Marja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Key to Entrepreneurship and Innovations

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

In this short course you will learn the basics of entrepreneurship and innovations. You will familiarize yourself with the skills that entrepreneurship requires and perhaps you will be preparing to develop your skills by designing your study path to support entrepreneurship.

During the course you will introduce yourself to the world of the entrepreneurship and innovations by watching inspirational videos and solving playful tasks. Innovations are new solutions to new problems. One important example is e.g. needs raised by climate change. In companies, innovation is an important competence area to develop, and we also aim to help students to achieve skills to innovate. Nowadays we are referring fast-growing innovative companies as start-ups.

Edeltävyysehdot

No prerequisites.

Arviointikriteerit

Grading Scale: Passed (S) – Failed (0)

The evaluation is based on the tasks in the online course.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % online course (Moodle)

Requirements: Approved completion of the tasks of the online course.

Ilmoittautumistiedot

Studies are free of charge for CampusOnline students, i.e. for the present degree students of Universities of Applied Sciences in Finland and for the study path and exchange students of UAS degree studies.