Non-stop
Opintojakson nimi Kielellinen saavutettavuus
Opintojakson ajankohta 22.02.2023 - 30.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Anne-Mari Jaamalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.10.2022 - 22.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kielellinen saavutettavuus

22.02.2023 - 30.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla opiskellaan esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden perusteita. Näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita opiskellaan erilaisista yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Havainnoimme opintojaksolla muun muassa median ja julkisten palvelujen kielellistä saavutettavuutta. 

Kielellisesti saavutettava toiminta huomioi käyttäjäryhmät, joilla on haasteita vastaanottaa ja käsitellä erilaisia viestejä ja viestisisältöjä. Opintojaksolla tutustutaan näihin käyttäjäryhmiin sekä kielellisen saavutettavuuden toimintatapoihin.

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija:   

  • ymmärtää esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden käsitteet ja niiden välisiä suhteita   
  • tietää kielellistä saavutettavuutta edistäviä tekijöitä  
  • osaa edistää omalla toiminnallaan kielellistä saavutettavuutta 
  • hahmottaa kielellisen saavutettavuuden roolia/merkitystä osana organisaatiokulttuuria

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle ei vaadita aiempia opintoja. Opintojaksosta hyötyvät kaikki, jotka ovat kiinnostuneita saavutettavuusosaamisesta. Opintojakso tarjoaa ideoita ja ajatuksia tulevien ja tämänhetkisten saavutettavuusvaatimusten huomioimiseen.   

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu – täydennettävä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson voi suorittaa omaa tahtiin itsenäisesti. Opintojaksolla järjestetään vapaaehtoinen aloituswebinaari. Webinaari tallennetaan ja sen voi katsoa myöhemmin. Opintojakso sisältää erilaisia tehtäviä kuten havainnointia, lukemista ja keskusteluita.

Vapaaehtoinen aloituswebinaari:

  • 23.02.2023 17.00 – 18.30

Opintojakson tiedot

Tietokoneessa perustoimisto-ohjelmat, pdf-lukuohjelma, video, kuuloke-mikrofoni ja kamera .

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

“itsenäinen toteuttaminen ihan parasta! Ja riittävä aika!”

“Parasta on ollut, että opintojakso on lisännyt omaa ymmärrystä saavutettavuudesta / esteettömyydestä ja eri ihmisryhmistä, joihin se vaikuttaa.”

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.