Kevät
Opintojakson nimi Kiertotalouden ja ympäristövaikutusten johtaminen
Opintojakson ajankohta 25.03.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Satu Harkki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.03.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kiertotalouden ja ympäristövaikutusten johtaminen

25.03.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Vihreä siirtymä kiertotalouden mukaiseen liiketoimintamalliin on yrityksen kilpailukyvyn ja olemassaolon edellytys.

Raaka-ainepula, tikkuneva EU:n lainsäädäntö (esim. yritysvastuuraportointi), kuluttaja- ja yritysasiakkaiden vaatimukset sekä uudet rahoitusinstrumentit jne. ohjaavat voimakkaasti kaikkia yrityksiä kiertotalouteen sekä ympäristön kannalta kestävään toimintaan.

Opintojaksolla saat kokonaiskuvan johtamisen näkökulmasta siirtymän keskeisiin vaiheisiin ja osa-alueisiin aina strategiasta sen jalkauttamiseen.

Osaamistavoitteet

 • Osaa tunnistaa yrityksen eri tasot/toiminnot (strategia, johtaminen jne.) kiertotalouden kehittämiseksi sekä ilmastomuutoksen että muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 • Osaa tunnistaa osa-alueet keskeisistä ympäristönjohtamisjärjestelmistä sekä kiertotalous- ja ilmastomuutosstandardeista.
 • Osaa hyödyntää työkaluja, joilla voidaan analysoida yrityksen sekä toimiala- että yrityskohtaiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä kehittämiskohteet.
 • Osaa tehdä suunnitelman yrityksen kiertotalouden ja/tai ilmastotoimien kehittämiseksi.

Sisältö

 • Kiertotalous, ilmasto ja ympäristö osana strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä
 • Innovaatio- ja tulevaisuusjohtaminen, liiketoiminnan ekosysteemit ja systeeminen muutos
 • Strategian jalkauttaminen eri tasoille: liiketoiminta, palvelu, tuote, markkinointi, myynti ja toimitusketju
 • Ympäristövaikutukset ja -riskit (mm. ilmaston osalta)
 • Ympäristövaikutusten tavoitteet, mittarit ja seuranta
 • Kiertotalous, ilmasto- ja ympäristön johtamisen järjestelmät ja standardit
 • Muutosajurit mm. EU-lainsäädäntö
 • Kiertotalous- ja ilmastoasioiden muutosagenttina toimiminen

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – arvosana 1

 • Osaa tunnistaa yrityksen eri tasot/toiminnot kiertotalouden kehittämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.
 • Osaa tunnistaa keskeiset ympäristö-, kiertotalous- ja ilmaston johtamisjärjestelmien (standardien) osa-alueet.
 • Osaa hyödyntää työkaluja, joilla voi analysoida yrityksen keskeiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä kiertotalouden kehittämiskohteet.

Arviointikriteerit – arvosana 3

 • Osaa tunnistaa yrityksen eri tasot/toiminnot kiertotalouden kehittämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.
 • Osaa tunnistaa keskeiset ympäristö-, kiertotalous- ja ilmaston johtamisjärjestelmien (standardien) osa-alueet.
 • Osaa hyödyntää työkaluja, joilla voi analysoida yrityksen keskeiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä kiertotalouden kehittämiskohteet.
 • Osaa tehdä suunnitelman yrityksen kiertotalouden ja/tai ilmastotoimien kehittämiseksi

Arviointikriteerit – arvosana 5

 • Osaa tunnistaa yrityksen eri tasot/toiminnot kiertotalouden kehittämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi?
 • Osaa tunnistaa keskeiset ympäristö-, kiertotalous- ja ilmaston johtamisjärjestelmien (standardien) osa-alueet?
 • Osaa hyödyntää työkaluja, joilla voi analysoida yrityksen keskeiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä kiertotalouden kehittämiskohteet.?
 • Osaa tehdä suunnitelman yrityksen kiertotalouden ja/tai ilmastotoimien kehittämiseksi hyödyntäen monipuolisesti yrityksen eri tasoja/toimintoja.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Online-tunnit keskiviikkoisin klo 17.40 – 20.30.

 

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SER002AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.