Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Satu Harkki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.09.2022
Ilmoittautumistiedot

Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla kehitetään tiimissä toimeksiantajayritysten liiketoimintaa ja palveluita hyödyntäen ilmastopositiivisen yrityksen periaatteita, kiertotalouden liiketoimintamalleja ja palvelumuotoilua.

Tällä opintojaksolla pääpaino on yhteiskehittämisessä ja tiimityössä. Opettajat toimivat tiimien valmentajina ja auttavat tiimejä kehittämään liiketoimintamalleja ja palveluja toimeksiantajayritykselle. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä yritysten kanssa ja kehitetään yrityksen liiketoimintaa/palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita noudattaen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan palvelun suunnittelun ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan suunnitellun kiertotalouspalvelun / tuotteen alustavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sisältö

 • Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen toimeksiantajayrityksen tarpeisiin
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit ja menetelmät.
 • Kiertotalouden perusteet niille opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kiertotaloudesta
 • Empaattinen, asiakasymmärrykseen perustuva palvelumuotoilu
 • Käytettävien menetelmien ja työkalujen valinta, käyttö ja arviointi

Edeltävyysehdot

Yritystoiminnan perusteet tai vastaava kokemus/opinnot.

Arviointikriteerit

Arviointitavat

Yksilötehtävät 40 % Tiimityö 60 %

Arviointikriteeri – arvosana 1

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.

Arviointikriteeri – arvosana 3

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan palvelun suunnittelun ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan suunnitellun kiertotalouspalvelun / tuotteen alustavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Arviointikriteeri – arvosana 5

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita noudattaen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.
 • Pystyy valitsemaan ja arvioimaan palvelun suunnittelun ja kiertotalouden työkaluja menetelmiä.
 • Pystyy ottamaan tiimin jäsenet ja asiakkaat mukaan yhteiskehittämiseen.
 • Pystyy arvioimaan suunnitellun kiertotalouspalvelun / tuotteen liiketoimintamahdollisuuksia.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oppimistehtävät

 • Yksilötehtävät
  • Kiertotalouden perusteet (jos ei aikaisempaa pohjaa kiertotaloudesta)
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit (toimeksiantajayrityksen toimialalta)
  • Käsikirja: Palvelumuotoilun/kiertotalouden menetelmät ja työkalut
 • Projektityö
  • Kehittämistehtävä yritykselle

Alustava aikataulu

Kesto 8 viikkoa:

 • Yksilötehtävät viikot 1-8
 • Tiimityö:viikot 2-8, toimeksiantajayritysten esittely on joko ensimmäisellä tai toisella viikolla

Online-opetusta torstaisin klo 17.40 – 20.30. Onlineopetuksessa (kerran viikossa) annetaan tiimityön ohjausta ja tiimit kehittävät toimeksiantajayrityksen liiketoimintaa/palvelua.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (BUS8LH121) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.