Non-stop
Opintojakson nimi Kiertotalouden perusteet MOOC
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Mari-Selina Kantanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Kiertotalouden perusteet MOOC

01.06.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tavoitteena on perehtyä kiertotalouteen ja sen periaatteisiin ajankohtaisten, aiheeseen liittyvien annettujen materiaalien kautta. Opintojakson suoritukseen kuuluu Moodle-oppimisympäristössä annettuihin materiaaleihin perehtyminen sekä tehtävien suoritus, jonka kautta opiskelija pystyy arvioimaan osaamisensa kehittymistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hallussa kiertotalouden perusperiaatteet, kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit sekä pohjatason tietoa, miten kiertotalous on kytkeytynyt eri alojen toimintaan (mm. teollisuus, matkailu ja rakentaminen).

Sisältö:

Kiertotalouden käsitteet, kestävä kehitys, kiertotalouden liiketoimintamallit ja kiertotalouden kytkeytyminen osaksi eri alojen toimintaa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty – hylätty. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää 80% oikeita vastauksia osiokohtaisista testeistä sekä lopputestistä

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely: Moodle-oppimisympäristössä annettuihin materiaaleihin perehtyminen, tehtävien ja tentin suorittaminen.

Oppimisympäristön tehtävät ja materiaaliin pohjautuva tentti

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso soveltuu suoritettavaksi kaikkien alojen opiskelijoille. Yritysrajapintaan kytketyt case-esimerkit kohdentuvat tekniikan, rakentamisen ja matkailun aloille.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen. Noin viikko ilmoittautumisen jälkeen (2.1. alkaen) opiskelija viedään Lapin AMKin järjestelmään ja opiskelija pääsee suorittamaan kurssia.

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen. Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan linkistä ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi