Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut
Opintojakson ajankohta 06.03.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kaisa Lahti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.02.2023 - 16.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut

06.03.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään kiertotalouden toteutumisen kemiallisessa metsäteollisuudessa.

Sisältö

Kuitumassojen valmistusprosessit, sellun ja mekaanisen massan valmistus sekä niistä valmistettavien tuotteiden valmistus. Erilaiset paperi- ja kartonkilajit sekä niistä jalostettavat pakkaukset. Kierrätysprosessi ja uusiokuidun käyttökohteet.

Arviointikriteerit

Tenttien ajankohdat tulevat näkyville Moodleen. Kurssin voi suorittaa joko useammalla osatentillä tai koko kurssin käsittävällä kurssitentillä. Kaikille vaihtoehdoille on myös uusintamahdollisuudet.

Hylätty (0)

 • opiskelija ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta joko kaikista kolmesta osatentistä tai kurssitentistä.

Tyydyttävä (1-2)

 • Opiskelija osaa nimetä esimerkkejä miten kiertotalous toteutuu sellun ja mekaanisen massan valmistuksessa, paperin ja kartongin valmistuksessa sekä kiertokuidun valmistuksessa.

Hyvä (3-4)

 • Opiskelija tuntee kiertotalouden toteutumisen sellun ja mekaanisen massan valmistuksessa, paperin ja kartongin valmistuksessa sekä kiertokuidun valmistuksessa.

Kiitettävä (5)

 • Opiskelija osaa kuvata perustellen miten kiertotalous toteutuu sellun ja mekaanisen massan valmistuksessa, paperin ja kartongin valmistuksessa sekä kiertokuidun valmistuksessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Moodle-alustalla toteutettava verkkokurssi.
 • Moodlessa julkaistava materiaali.
 • Materiaalin itsenäinen opiskelu. Jokaiseen osioon liittyy lyhyt tehtävä tukemaan materiaalin sisäistämistä.
 • Itsenäistä työskentelyä 81 h.

Sisällön jaksotus:

 • Kiertotalous sellun ja mekaanisen massan valmistuksessa
 • Kiertotalous paperin ja kartongin valmistuksessa
 • Kiertotalous kiertokuidun valmistuksessa.

Opintojakson lisätiedot

Suomalainen metsäteollisuus toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti hyödyntämällä puun kaikki osat mahdollisimman tarkasti. Uusia sellutehtaita kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska ne valmistavat sellun lisäksi muitakin biotuotteita, tuottavat bioenergiaa yli oman tarpeen, eivätkä käytä fossiilisia polttoaineita.

Tavoitteena on, että puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti. Muita erilaisia, selluntuotannon sivuvirroista saatavia biotuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti, bioenergia, tuotekaasu ja rikkihappo. Metsäteollisuuden käyttämät raaka-aineet ovat pääosin lähiresursseja kuten puuta ja vettä. Prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta, vesikierrot ovat suljettuja, jolloin ympäristökuormitukset pienenevät.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.