Syksy
Opintojakson nimi Kiertotalous.nyt
Opintojakson ajankohta 15.09.2021 - 15.12.2021
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anne Poutiainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 14.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kiertotalous.nyt

15.09.2021 - 15.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tämä toteutus on tarkoitettu vain ammattiliitto Ammattiliitto PRO:n jäsenille!

Osaamistavoitteet

  • Selvittää, mitä kiertotalous tarkoittaa ja ymmärtää sen perusperiaatteet
  • Ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia
  • Tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää
  • Luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi

Sisältö

  • Kiertotalousmalli, nykyinen resurssien käyttö ja siitä aiheutuvat haasteet
  • Aihealueet, joita kurssilla käsitellään: kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät.

Virtuaalitoteutus, opiskelija opiskelee täysin omaan tahtiin oman aikataulunsa mukaan.

Kolmen opintopisteen suoritus sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.