Syksy
Opintojakson nimi Kiina 1
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 30.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kiina 1

12.09.2022 - 30.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat viestiä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.1. Tunnet joitakin kiinalaisen kultuurin piirteitä. Tunnet kiinan äänteitä ja kirjoitusmerkkejä. Sisältö: Mitä sanastoa ja sanontoja tarvitset arkipäivän viestinnässä? Minkälainen on kielen ännejärjestelmä ja kirjoitusasu? Kuinka kiinankielisessä kulttuurissa viestitään?

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1-5

Arviointi perustuu tehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Aikataulu saatavilla Learnissa.