Kevät
Opintojakson nimi Kiina 2
Opintojakson ajankohta 23.01.2023 - 23.04.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 08.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Kiina 2

23.01.2023 - 23.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: – Osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa – osaat selittää asioiden sijainnin – osaat kertoa vapaa ajasta – osaat vastanottaa vieraita – osaat asioida pankissa ja postissa – osaat käydä lääkärillä – osaat kirjoittaa jokin verran kiinan kielen kirjoitusmerkkejä.Tavoitteena on saavutata tason HSK2 eli A2 osaaminen. Sisältö: Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä? Minkälainen on kielen kirjoitusasu? Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa? Kuinka kiinankielisessä kulttuurissa viestitään?

Edeltävyysehdot

Kiina 1 tai sitä vastaava osaaminen. Keskeisen sanaston ja fraasien osaaminen on perusta Kiina 2 -opinnoille. Taso HSK1 eli A1.

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu tehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen.

Arviointiasteikko

1-5 Arvosanalla 3 opiskelija osaa – osaa tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa – osaa selittää asioiden sijainnin – osaa kertoa vapaa ajasta – osaa vastanottaa vieraita – osaa asioida pankissa ja postissa – osaa käydä lääkärillä – osaa kirjoittaa jokin verran kiinan kielen kirjoitusmerkkejä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelumateriaali on saatavissa Learnissa.

Opintojakson tiedot

Saat opintojakson aloitusinformaation (ohjelma, opiskelualusta, tehtävät) sähköpostilla hieman ennen opintojakson aloituspäivää. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opettajaan.