Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Kipu ja kivunhallinta
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 15.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Noora Silvennoinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Kipu ja kivunhallinta

19.09.2022 - 15.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Osaat

 • Kohdata kipuasiakkaan terveydenhuollossa ja tunnistat vuorovaikutuksen merkityksen
 • Ohjata lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja asiakkaille muun hoidon tukena
 • Kuvata perusteet kivun fysiologiasta, kivun aistimisesta ja kipuviestin välittymisen asiakkaille

Sisältö

 • Vuorovaikutuksen ja asiakkaan kohtaamisen merkitys kivunhoidossa
 • Lääkkeettömät kivunhoitohoitomenetelmät lääkehoidon ja muun tukena
 • Kivun määritelmä ja kipuviestin välittyminen
 • Biopsykososiaalinen viitekehys
 • Kivun kroonistuminen ja kroonisen kivun hoito

Arviointikriteerit

Arviointi

Suoritetut oppimistehtävät ja läpikäydyt materiaalit, hyväksytysti suoritettu verkkotentti (käsitteet)

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 • Verkko-opinnot omassa aikataulussa
 • Itsenäinen työskentely
 • Oppimistehtävät
 • Verkkotentit (käsitteistä)

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Ammattilaisen kipukirja (Luomajoki ym. 2020, VK-kustannus)

Muu verkkomateriaali saatavissa kurssialustalla

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.