Non-stop
Opintojakson nimi Kipu ja sen lääkkeetön hoito
Opintojakson ajankohta 06.06.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kipu ja sen lääkkeetön hoito

06.06.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Osallistuja osaa:

  • erottaa kivun eri ilmenemismuodot
  • arvioida kipua käyttämällä siihen sopivia arviointimenetelmiä
  • osaa valita monipuolisesti kivun hoitoon liittyviä hoitomenetelmiä
  • soveltaa tietoa potilaan tai asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa

Sisältö:

Sisältö muodostuu 4 teemasta, joita ovat:

  1. mitä kipu on?
  2. kivun arviointi
  3. kivun lääkkeetön hoito
  4. krooninen kipu ja sen hallinta

Opintojaksolla ei käsitellä kivun lääkkeellistä hoitoa.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi: Opintojakso arvioidaan lopputestin perusteella. Opintojakson esittelyssä on kuvattu lopputestin läpäisyraja.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus: Opintojakso on automatisoitu verkkokurssi. Opiskelija voi edetä omassa tahdissa ja merkitä osatehtäviä suoritetuksi. Opintojaksolla on lopputestiin tulevan opintomateriaalin lisäksi lisämateriaalia, joihin opiskelija voi halutessaan tutustua. Verkkokurssin lopussa on lopputesti, jonka perusteella arvosana muodostuu (hyväksytty). Lopputestin tekemisen edellytys on, että opiskelija on tehnyt kussakin osiossa olevat tehtävät ja itsearviointitestit. Itsearviointitestien avulla opiskelija voi kerrata oppimaansa ja se auttaa lopputestin tekemisessä. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali: Opiskelumateriaali on kurssialustalla. Kurssilla on myös itseopiskelumateriaalia, joihin voi halutessaan tutustua. Opiskelija voi hyödyntää myös muuta materiaalia aiheen opiskelussa.

Opintojakson tiedot

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.