Non-stop
Opintojakson nimi Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 30.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Raatikainen Kukka-Maaria
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.03.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso

19.09.2022 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Onko suomen kielen taitosi jo tasolla B1.1? Haluatko jatkaa suomen opiskelua keskitasolla eli YKI3-tasolla? Tämä on verkko-opiskelua eli voit katsoa tietoisku-videoita ja tehdä tehtäviä internetissä oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja antaa sinulle palautetta. Tällä opintojaksolla opit hyvin erilaiset lausetyypit ja verbien taivutuksen. Lisäksi harjoittelet mm. arkielämässä tarvittavia sanontoja. Opit myös kertomaan elämästäsi. Zoom-tapaamisissa opit lisää opettajalta ja saat kysyä tehtävistä.

Keskeinen sisältö

  • kirjoittamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • suomalainen kirjallisuus
  • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • työelämän kieli
  • keskitason (YKI 3) kielioppi

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositellaan B1.1-tason kielitaitoa, ei vaatimusta todistuksesta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin. Numeroarviointi asteikolla 0-5 (0 on hylätty).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Tämä on 100 % nonstop-verkkokurssi maahanmuuttaneille tai ruotsia äidinkielenä puhuville.

  • Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii.
  • Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä

Kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville.