Non-stop
Opintojakson nimi Kirjallinen suomen kieli, B2-taso
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 30.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Raatikainen Kukka-Maaria
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.03.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kirjallinen suomen kieli, B2-taso

19.09.2022 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Onko suomen kielen taitosi jo tasolla B1.2 tai parempi? Haluatko vielä jatkaa kieliopintoja?

Katsot tietoiskuja videolta esimerkiksi kieliopista. Kirjoitat referaatin ja opettaja antaa sinulle palautetta. Opit ja kertaat oman ammattialasi sanastoa sekä keskitason kielitaitoa: esim. lauseenvastikkeita ja harvinaisia sijamuotoja. Kurssi keskittyy kirjalliseen suomeen ja tekstien ymmärtämiseen. Zoom-tapaamisissa opit lisää opettajalta ja saat kysyä kurssin tehtävistä ja teemoista.

Keskeinen sisältö

  • kirjoittamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
  • keskitason (YKI 4, B2-taso) kielioppi

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.2-tason kielitaito.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin. Numeroarviointi asteikolla 0 – 5, 0 on hylätty ja 5 on paras.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Tämä on 100 % nonstop-verkkokurssi maahanmuuttaneille tai ruotsia äidinkielenä puhuville.

  • Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii.
  • Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä

Suomen kielen oppijat, joilla on B1-tason osaaminen suomen kielessä: kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville. Kurssi ei sovellu suomea äidinkielenään puhuville.