Kesä
Opintojakson nimi Kirjallinen suomen kieli, B2-taso
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Mysheva Veronika
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kirjallinen suomen kieli, B2-taso

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville, joilla on jo noin B1-tason kielitaito suomen kielessä. Kurssi on verkkokursssi, jolla on itsenäistä opiskelua. Opetuskieli on suomi.

Sisältö

  • kirjoittamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
  • keskitason (YKI 4, B2-taso) kielioppi

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.2-tason kielitaito.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

  • Arvosana 5 on paras ja arvosana 0 on hylätty.
  • Pakolliset tehtävät: Pisteytys Moodlessa.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija tekee verkkotehtäviä 135 tuntia itsenäisesti. Opiskelija voi osallistua Zoom-luennoille, jotka ovat vapaaehtoisia. Suosittelemme osallistumaan niihin.

Opintojakson tiedot

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Voit päättää itse, milloin opiskelet. Opintojaksolle on kirjauduttava ja aloitettava opinnot kuitenkin välillä 1.6 – 1.8.2023.

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin. Zoom-tapaamisia on 3:

  1. 8.6.2023 klo 13.15
  2. 15.8.2023 klo 13.15
  3. 30.8.2023 klo 13.15

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä

Suomen kielen oppijat, joilla on B1-tason osaaminen suomen kielessä: kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville. Kurssi ei sovellu suomea äidinkielenään puhuville.

Ilmoittautumistiedot

Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.

Opinnot ovat maksuttomia kaikille osallistujille.