Kesä
Opintojakson nimi Kirjallinen suomen kieli, C1-taso
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Mysheva Veronika
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kirjallinen suomen kieli, C1-taso

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville, joilla on jo noin B2-tason kielitaito suomen kielessä. Kurssi on verkkokurssi, jolla on itsenäistä opiskelua. Opetuskieli on suomi.

Sisältö

Tavoitteena on suomen kielen (YKI 5/C1) -testitulokseen tarvittavat taidot. Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Niitä ovat kirjoittaminen, puhuminen sekä tekstin ja puheen ymmärtäminen.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B2-tason kielitaito.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija tekee verkkotehtäviä 135 tuntia itsenäisesti. Opiskelija voi osallistua Zoom-luennoille, jotka ovat vapaaehtoisia. Suosittelemme osallistumaan niihin.

Opintojakson tiedot

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Voit päättää itse, milloin opiskelet, opintojaksolle on kuitenkin kirjauduttava välillä 1.6 – 1.8.2023, jotta opinnot voi suorittaa.

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin. Zoom-tapaamisia on 3:

  1. 8.6.2023 klo 14.15-15
  2. 15.8.2023 klo 14.15-15
  3. 30.8.2023 klo 14.15-15

Opintojakson lisätiedot

Suomen oppijoille, joilla on noin B2-tason kielitaito. Kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton.

Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.