Syksy
Opintojakson nimi Kirjanpidon perusteet ja käytäntö
Opintojakson ajankohta 21.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Risto Järvinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 11.08.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kirjanpidon perusteet ja käytäntö

21.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää yrityksen kirjanpidon merkityksen yritystoiminnassa
 • oppii kirjanpidon prosessin ja osaa peruskäsitteet
 • oppii arvonlisäverotuksen perusteet Suomessa
 • osaa kirjata yrityksen kirjanpitoon liiketapahtumia ja tehdä tilinpäätöskirjauksia

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan eri aihealueisiin liittyvien osaamiskartoitusten/tenttien perusteella.

Kaikki osaamiskartoitukset/tentit arvioidaan asteikolla 0-5 ja koko opintojakson arviointi muodostuu näiden tehtävien keskiarvona asteikolla 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti oman aikataulun mukaisesti. Aihealueet opiskellaan itsenäisesti materiaalien avulla. Materiaaleina on mm. opetusvideoita ja harjoitustehtäviä. Jokaisen aihealueen lopuksi opiskelija tekee aiheeseen liittyvän osaamiskartoituksen/tentin.

Opintojaksolla pidetään ohjauskertoja pyydettäessä. Erilliset Zoom-ohjauskerrat ilmoitetaan ryhmän Learn/Moodlessa sekä ryhmän lukujärjestyksessä.

Opintojakson tiedot

Osaamiskartoitukset/tentit ovat opiskelijoiden tehtävissä oman aikataulun mukaisesti. Kutakin teemaa koskeva tentti aukeaa, kun teemaan liittyvät harjoitustehtävät on palautettu. Tentit tulee olla tehtynä opintojakson päättymispäivään mennessä.

 

 

Opintojakson lisätiedot

 • Turku AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua tälle opinnolle Pepissä.
 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Turku AMK:n opiskelija, ilmoittaudu Pepissä
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla