Syksy
Opintojakson nimi Kirjoita suomeksi
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Sara Tuisku
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kirjoita suomeksi

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Ymmärrät kirjoittamisen prosessina. Sinulla on valmiuksia kehittää omaa suomen kielen taitoasi erilaisten media-, arki- ja opiskelutekstien avulla.

Opit kehittämään omaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoasi itsenäisesti ja saamasi palautteen pohjalta. Opit hyödyntämään kirjoittamiseen liittyvää teoriatietoa omissa teksteissäsi.

Ymmärrät prosessikirjoittamisen merkityksen ja pyrit toteuttamaan prosessikirjoittamisen periaatetta.

Pohdit oppimistasi opintojakson aikana itsearvioinnissa.

Sisältö

Opiskelet – etsimään, arvioimaan, valitsemaan, lukemaan ja hyödyntämään omalle tasolle ja omiin kiinnostuksenkohteisiisi sopivia media-, arki- ja opiskelutekstejä suomen kielen taitosi kehittämiseksi – reflektoimaan omaa osaamistasi ja omia vahvuuksiasi – lukemaan ja kirjoittamaan asia- ja opiskelutekstejä oman kielitaitotason mukaisesti, vastaanottamaan palautetta sekä muokkaamaan ja kehittämään omia tekstejäsi sen perusteella. – käyttämään lähdekirjallisuutta – lähdemerkintätekniikan perusperiaatteet – kirjoittamiseen liittyvää teoriatietoa ja sen soveltamista omiin teksteihisi.

Edeltävyysehdot

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/ Hylätty

Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Ymmärrät prosessikirjoittamisen merkityksen ja olet pyrkinyt toteuttamaan prosessikirjoittamisen periaatetta portfoliossa. Olet huomioinut opettajalta saadun palautteen ja tehnyt korjauksia. Tehtävien kieli on pääsääntöisesti ymmärrettävää, mutta sujuvuudessa saattaa olla puutteita. Kirjoittamisen perusasiat ovat kunnossa (rakenne, kappalejako, virkerakenteet jne). Kielen tyyli on pääsääntöisesti tilanteeseen sopivaa.

Pohdit oppimistasi opintojakson aikana itsearvioinnissa.

Portfolio ja opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Portfolion tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu verkkovälitteisesti: webinaarit, oppimistehtävät

Pakolliset webinaarit:

ti 6.9. klo 16.30 – 17.30

ti 4.10. klo 16.30 – 18

ti 25.10. klo 16.30 – 18

ti 8.11. klo 16.30 – 18

ti 29.11. klo 16.30 – 18

Opintojakson tiedot

Suositeltava kirjallisuus:

White, L. 2010. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.

Rantonen, P. 2020. Kynä käteen! Kirjoitusharjoituksia suomenoppijoille. Helsinki: Finn Lectura.