Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Kommunicera på svenska
Opintojakson ajankohta 27.09.2023 - 06.12.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 08.09.2023

Kommunicera på svenska

27.09.2023 - 06.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakso on jaettu eri teemoihin, joiden kautta osallistujat oppivat ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja tutustuvat Ruotsin kulttuuriin. Opintojakso sopii monen alan opiskelijoille. Opiskelija tekee sekä kirjallisia että suullisia tehtäviä ja palauttaa ne säännöllisesti opettajalle. B2-taso.

Oppimistavoitteet:

1. Opiskelija ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua yleiskieltä. 2. Opiskelija osaa laatia ammatillisia kirjallisia viestejä. 3. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa ammatillisia tekstejä. 4. Opiskelijaa ymmärtää yleiskieltä ja osallistuu keskusteluun. 5. Opiskelija selviytyy arkielämän viestintätilanteissa. 6. Opiskelija ymmärtää ammatillista puhuttua kieltä

Edeltävyysehdot

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään ruotsin kieltä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän tilanteissa. Opintojakso ei sovellu ensimmäiseksi ruotsin kielen opintojaksoksi.

Centria-ammattikorkeakoulussa opintojakso hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin. Se ei vastaa virkamiesruotsi-tasoa.

Arviointikriteerit

Opintojaksosta annetaan yksi arvosana.

Arviointiasteikko: 0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla ei ole verkkoluentoja, mutta opiskelijalla tulee olla käytössään mikrofoni ja kamera, jotta hän pystyy videokuvaamaan itsensä joissakin tehtävissä.