Syksy
Opintojakson nimi Kompleksisuuden johtaminen
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 15.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Markus Kräkin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kompleksisuuden johtaminen

05.09.2022 - 15.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • tarkastella kompleksisuuden johtamista kokonaisvaltaisesti
  • asettaa kompleksisuuden johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä tarkastella vaihtoehtoisia vastauksia niihin
  • soveltaa kompleksisuuden johtamisen periaatteita omassa toiminnassaan, työyhteisössään ja organisaatiossaan.

Sisältö:

  • Kurssilla tutustutaan ja opitaan soveltamaan kompleksisuuden johtamisen käsitteitä ja lähestymistapoja organisaatioiden ja työyhteisöjen kontekstissa. Kurssilla tarkastellaan myös käytännön casejä oppimisen tukena. Kurssi rakentuu moduuleista. Niissä käsitellään kurssiorientaation ja oppimistehtävien lisäksi mm. kompleksisuuden johtamisen käsitteitä, näkökulmia ja periaatteita sekä kompleksisuuden johtamista suhteessa perinteiseen johtamiseen,

Edeltävyysehdot

Suositellaan edeltävänä kurssina Esimiestyö-kurssia tai vastaavia tietoja johtamisesta ja esimiestyöstä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on verkkototeutus ajalla 5.9. – 15.12.2022. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, tiedonhakua ja kurssilla annettavien oppimistehtävien tekemistä. Kurssilla järjestetään neljä verkkosessiota, jossa teemaa käsitellään vuorovaikutteisesti. Katso aikataulu toteutussuunnitelmasta.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolla yhteensä 200 paikkaa.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.