Non-stop
Opintojakson nimi Kotlin
Opintojakson ajankohta 07.04.2021 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 07.04.2021 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kotlin

07.04.2021 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

 1. Johdanto
 2. Data tyypit
 3. Muuttujat
 4. Toiminnat
 5. Taulukot
 6. Ehtolauseet
 7. Silmukat
 8. Toiminnat
 9. Ohjelmointivirheiden etsintä ja poisto
 10. Luokat
 11. Virheiden hallinta
 12. Tiedostojen hallinta

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Hyväksytty merkinnän saamiseksi kurssista pitää olla suoritettuna vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Suoritusmerkintöjä kirjataan Metropolian opiskelijarekisteriin NonStop periaatteella.

Opintojakson tiedot

Kurssin oppimisympäristö on Metropolian Viope.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.