Kevät
Opintojakson nimi Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 30 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Xamk lehtorit
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja

16.01.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

  • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
  • Osaajakoulutuksen opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
  • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n.800 tuntia opiskelijan työtä.

Osaajakoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää osaamista koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Osaajakoulutuksen sisältö

Osaajakoulutus koostuu kahdesta moduulista 1) Oppilaitokset toimintaympäristöinä (10 op) 2) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä (20 op).

Tarkempi kuvaus sisällöistä ilmoittautumissivulla.

Edeltävyysehdot

Kohderyhmä: Oppilaitoksissa työskenteleville ohjaajille, nuorisoalalla työskenteleville ja muille koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä kiinnostuneille. Suositus (ei edellytys), että sinulla on koulu- tai oppilaitostyöympäristö käytettävissä opintojen aikana.

Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.

Arviointikriteerit

Arviointimenetelmät ja arviointiperusteet

  • Erilaisia kirjallisia tehtäviä, osaan opintojaksoja liittyy tentti.
  • Opintojaksojen arviointiasteikko on 1-5.
  • Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Koulutuksen toteutus

Osaajakoulutus on suunniteltu suoritettavaksi vuoden aikana. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina määrätyssä järjestyksessä. Osa tehtävistä on aikataulutettuja ja voivat sisältää vertaisarviointeja ja keskusteluja. Opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä, osa tehtävistä on mahdollista suorittaa pienryhmissä. Osaajakoulutuksessa tutustut monipuolisesti koulunuorisotyön teoriaan, materiaaleihin ja työtapoihin. Suunnittelet ja toteutat oppimistehtäviä työelämälähtöisesti.

Työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia.

Opintojakson tiedot

Hinta: 360 €, laskutus kahdessa erässä aina lukukausien alussa. Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja Xamkissa.  Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen.

Maksuton perumisoikeus päättyy 30 vrk ennen opintojen alkamista.

Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia.